Tak abychom vůbec mohli přijet, musíme vědět kam a kudy. Ideální je, když techniku můžeme vyložit z vozů (dodávky) co nejblíže pódia. Jde také bezpečnost aparatury, abychom v případě poškození ve finální fázi transportu neohrozili Váš koncert… Měli byste tedy zajistit tak 2 hodiny před a 2 hodiny po produkci trasu pro nošení techniky.

Bez elektřiny to moc nejde…

Ideální stav elektrorozvodů – zásuvky:

  • 1 x 32 A/ 5/380 V
  • 1 x 16 A / 230 V nebo větší počty

Po celou dobu světelných a zvukových zkoušek i v průběhu produkce by měl být přítomen zodpovědný elektrikář (nemusí, ale jde o Váš koncert, a naši techniku…) Za případné výpadky elektrické energie, a tím i vzniklé škody jdou k odpovědnosti pořadatele.

Velikost pódia

Ideální je pódium o rozměrech alespoň 5 x 5 m s výškou stropu > 2,5 m. Pro venkovní produkce pódium zastřešené.

Šatna

Také bychom se měli mít kde převléknout. Takže uzamykatelná šatna pro 6 osob je ideální…

Občerstvení

Hlady a žízní nás zatím nenechal nikdo strádat, takže to nepředpokládáme ani u Vás 🙂

Leave a Reply